Επαγγελματική Συμβουλευτική για μαθητές Γ’ Γυμνασίου (14 ετών)


.

Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό συστημα με την επιλογή Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού ή Κλάδου (όπως είναι πιο γνωστό) για το Λύκειο ουσιαστικά καλούν τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου να κάνουν την πρώτη ακαδημαϊκή επιλογή της ζωής τους. Αυτή η επιλογή θα τους οδηγήσει σε συγκεκριμένες επιλογές για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας με το πέρας της φοίτησης τους στο Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή.

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικου Προσανατολισμού θα μπορέσει να βοηθήσει τον μαθητή γυμνασίου να αντιληφθεί και να ξεχωρίσει τις κλίσεις του και να τον συμβουλεύσει κατάλληλα για τα απαιτούμενα μαθήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει στην προσπάθεια του να επιτύχει τους ακαδημαϊκούς του στόχους.

Η απόφαση που ένας μαθητής γυμνασίου καλείται να λάβει για την επιλογή Κλάδου που θα ακολουθήσει δεν πρέπει να λαμβάνεται χωρίς ενδελεχή έρευνα των Ικανοτήτων, Ενδιαφερόντων, Κλίσεων και γενικότερα της Προσωπικότητας του μαθητή. Είναι μία απόφαση εξ ίσου σημαντική με την επιλογή στη συνέχεια ακαδημαϊκής κατεύθυνσης, μιας και αυτή του η επιλογή είναι κατά μεγάλο ποσοστό δεσμευτική ως προς τις επιλογές που θα έχει τρία χρόνια μετά.

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Plan Career Center μέσα από μία σειρά τριών συναντήσεων με τον μαθητή και ακολουθώντας ένα μονοπάτι συμβουλευτικής διαδικασίας, θα βοηθήσει τον μαθητή στη λήψη της καλύτερης δυνατής επιλογής, μίας απόφασης που θα αιτιολογηθεί και θα γίνει αντιληπτή από τον μαθητή για την αναγκαιότητα της.

Το μονοπάτι που ακολουθείται στο Plan Career Center είναι μία σειρά από τρεις συναντήσεις του Συμβούλου με τον μαθητή όπου:

1η Συνάντηση: Λεπτομερής λήψη του ιστορικού του μαθητή με όλα εκείνα τα στοιχεία που ο Σύμβουλος κρίνει αναγκαία για να συμπληρώσει το προφιλ του

2η Συνάντηση: ο μαθητής καλείται να συμπληρωσει δύο ψυχομετρικα εργαλεία (tests). Το πρώτο είναι των επαγγελματικών ενδιαφερόντω (Horizon) και το δεύτερο προσωπικότητας (Profiler).

3η Συναντηση:  Στο ενδιάμεσο της δεύτερης και τρίτης συνάντησης, ο Σύμβουλος αναλύει τα αποτελέσματα και με βάση το ιστορικό του μαθητή ετοιμάζει μία έκθεση την οποία παρουσιάζει σε μαθητή και γονείς, ενώ γίνεται και η αιτιολογημένη πρόταση για την επιλογή κλάδου.

ΩΦΕΛΗ: Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να επιβεβαιώσει τις αρχικές του προθέσεις, είτε ακόμη και να κάνει μία διαφορετική επιλογή. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος, μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας για την επιλογή Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, ο ενδιαφερόμενος μαθητής θα βγει πιο σίγουρος για την επιλογή του, με αυτοπεποίθηση για αυτό που θα κάνει και πιο έτοιμος για όσα τον περιμένουν. Παράλληλα, θα μπορέσει να μελετήσει εναλλακτικές ακαδημαϊκές (και επαγγελματικές κατ’ επέκταση) επιλογές που θα τον βοηθήσουν στην επαγγλεματική του ωρίμανση.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα παρθεί απόφαση ή θα γίνει πρόταση για συγκεκριμέα αντικείμενα σπουδών. Σε αυτή τη φάση επιλέγουμε μόνο την Ομαδοποίηση