Επαγγελματική Συμβουλευτική για μαθητές Α’ Λυκείου (15 ετών)


Η Α’ Λυκείου αποτελεί ένα κομβικό σημείο για τη μετέπειτα πορεία του μαθητή τόσο στο Λυκείο, αλλά κυρίως στο Πανεπιστήμιο ή το Κολέγιο. Η Α’ Λυκείου αποτελεί ένα μεταβατικό σταθμό από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και η προσπάθεια είναι να υπάρχει ομαλή μετάβαση εξ’ ου και οι πολλές ώρες με μαθήματα Κοινού Κορμού.

Στα μέσα όμως της χρονιάς (περί τον Φεβρουάριο) οι μαθητές καλούνται να λάβουν τρεις αποφάσεις πολύ καθοριστικές για τα επόμενα δύο χρόνια και που θα επηρεάσουν και τις επιλογές σπουδών.

  1. Συνέχιση στον Κλάδο στον οποίο φοιτούν χωρίς κάποια αλλαγή Κλάδου.
  2. Υπάρχουν οι επιπλέον επιλογές του Κλάδου Ξένων Γλωσσών και του Καλλιτεχνικού.
  3. Ανεξαρτήτως αλλαγής ή όχι Κλάδου, θα πρέπει να διαλέξουν τα επιλεγόμενα μαθήματα για τα επόμενα δύο χρόνια, τα οποία ουσιαστικά καθορίζουν τα Πλαίσια Πρόσβασης και τα Επιστημονικά Πεδία που θα μπορούν να δηλώσουν στις αιτήσεις τους για τα Πανεπιστήμια.

Ουσιαστικά δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία σε όσους νιώθουν ότι δεν έπραξαν ορθώς να αλλάξουν Κλάδο και να μελετήσουν καλύτερα τις μελλοντικές τους επιλογές.

Με τον ίδιο τρόπο και φιλοσοφία εργασίας όπως και για την Γ’ Γυμνασίου θα εργαστούμε για να καθορίσουμε τα επιλεγόμενα μαθήματα, να καθοριστούν στόχοι και να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός δρόμος που θα οδηγήσει στον επιθυμητό προορισμό.