Επαγγελματική Συμβουλευτική για μαθητές Β’ Λυκείου (16 ετών)


Η Β’ Λυκείου αποτελεί την πιο δύσκολη σε επίπεδο σχολική χρονιά για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Τα επιλεγόμενα μαθήματα γίνονται τέσσερα και ουσιαστικά ξεκινά η προετοιμασία για τις παγκύπριες εξετάσεις, μια προετοιμασία που μπορεί να γίνει καλύτερη και πιο συγκεκριμένη όταν υπάρχει σαφής στόχος και κίνητρο.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εφήβων που είναι έτοιμοι να θέσουν το στόχο για σπουδές από την Β’ τάξη και αυτό έχει πολλά ωφέλη. Το κυριότερο όμως και αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε εγκαίρως είναι να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις με την επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων και η εγκατάλειψη στην Γ’ Λυκείου μαθημάτων αχρείαστων και πιο δύσκολων για τον κάθε έναν μαθητή ξεχωριστά.

Επίσης για περιπτώσεις μαθητών που ενδιαφέρονται για χώρες του εξωτερικού πλην της Ελλάδας, είναι η κατάλληλη ηλικία για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και καλύτερη προετοιμασία του βιογραφικού τους.

Η διαδικασία που ακολουθείται μπορεί να τροποποιηθεί και τα δύο ψυχομετρικά εργαλεία να γίνουν τρία, για καλύτερη και εγκυρότερη συμβουλευτική. Αυτό που προσθέτουμε είναι το ψυχομετρικό εργαλείο Εργασιακών Αξιών – Motivator.