Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Plan Career Center


.

Η ιδέα του Plan Career Center γεννήθηκε μέσα από διάφορες συγκυρίες και γεγονότα με κυριότερη την ανάγκη για Επιστημονική, Έγκυρη αλλά κυρίως Έγκαιρη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού από ένα καταρτισμένο και πτυχιούχο Σύμβουλο. Επιπλέον υπάρχει η αναγκαιότητα όπως η Επαγγελματική Συμβουλευτική γίνει μέρος της ζωής μας από την Γ’ τάξη του Γυμνασίου (με την επιλογή Κλάδου για το Λύκειο) και όχι μόνο λίγο πριν την επιλογή σπουδών όπου πολλές φορές είναι πιο περιορισμένες οι επιλογές του εφήβου.

Παρατηρώντας το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα και τις αλλαγές σε αυτό, τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τα νέα δεδομένα τα τελευταία χρόνια με τις αυξημένες επιλογές σπουδών των Κυπρίων φοιτητών σε Κύπρο και εξωτερικό, τον κορεσμό στους πλείστους επαγγελματικούς τομείς, είναι μόνο μερικοί λόγοι που οδήγησαν στην ιδέα του Plan Career Center. Ολες αυτές οι αλλαγές οδηγούν πολλούς νέους και τους γονείς τους σε αναζήτηση συμβουλών για την καλύτερη δυνατή επιλογή σπουδών και επαγγελματικού αντικειμένου.

Το φαινόμενο πολλοί φοιτητές να εγκαταλείπουν την αρχική τους ακαδημαϊκή επιλογή στα μέσα της πρώτης χρονιάς ή ακόμη χειρότερα στα μισά των σπουδών τους (με όσα αυτό συνεπάγεται σε θέματα χρόνου, χρημάτων και ψυχολογίας) έχει αυξηθεί και συναντάται όλο και πιο συχνά.

Παράγοντες που οδηγούν στην εγκατάλειψη σπουδών είναι η ελλειπής ή λανθασμένη πληροφόρηση για το αντικείμενο σπουδών, η εξαρχής λανθασμένη επιλογή λόγω διαφορετικών επαγγελματικών ενδιαφερόντων, η δυσκολία των μαθημάτων απόροια και πάλι της ελλειπούς πληροφόρησης για το τι περιλαμβάνει η κάθε σπουδή και πολλές φορές η επιλογή του τόπου σπουδών.

Στο Plan Career Center έχουμε ως μόνο γνώμονα μας το καλώς νοούμενο συμφέρον του συμβουλευομένου. Εχοντας υπόψην τη σημαντικότητα της ακαδημαϊκής επιλογής η όλη διαδικασία έχει επίκεντρο την καλύτερη δυνατή λήψη απόφασης που να οδηγήσει το άτομο στην επιλογη που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση βάση των επαγγελματικών αξιών του ατόμου.

Η διαδικασία που έχουμε εισαγάγει αποτελείται από μία σειρά τριών ή τεσσάρων συνεδριών που έχουν ως εξείς:

1η Συνεδρία: Λήψη ιστορικού

2η Συνεδρία: Συμπλήρωση τριών ψυχομετρικών εργαλείων

3η Συνεδρία: Συζήτηση αποτελεσμάτων, προτάσεις συμβούλου, λήψη απόφασης

Στο ενδιάμεσο της 2ης με την 3η συνεδρία, ο Σύμβουλος συνταιριάζει όλα τα στοιχεία από το λεπτομερέστατο ιστορικό με τα αποτελέσματα των τριών ψυχομετρικών εργαλείων και κάνει αναλόγως της περίπτωσης που έχει ενώπιον του τις προτάσεις του επεξηγώντας τους λόγους που τον ώθησαν σε αυτές.

Εάν λοιπόν είσαι μαθητής γυμνασίου και θα επιλέξεις Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που θα σε οδηγήσει σε συγκεκριμένες ακαδημαϊκές επιλογές και βρίσκεσαι σε δίλημμα, εάν είσαι μαθητής λυκείου και καλείσαι να κάνεις συγκεκριμένες πλέον ακαδημαϊκές επιλογές ή ακόμα έχεις αποφασίσει και δεν είσαι 100% σίγουρος διατηρώντας κάποιες αμφιβολίες που σου προκαλούν αβεβαιότητα για αυτή σου την επιλογή, τότε η καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα σου είναι να ζητήσεις βοήθεια από κάποιο καταρτισμένο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού.

Επειδή το μέλλον σου θέμα σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού, σχεδίασε το μαζί μας!