Επαγγελματική Συμβουλευτική σε Ενήλικες


 

Ποιος είπε ότι είναι αργά για κάποιον είτε να σπουδάσει για πρώτη φορά, είτε να κάνει ένα νέο πτυχίο ή μεταπτυχιακό; Πόσο καλός ήταν ο επαγγελματικός προσανατολολισμός όταν αποφάσιζε κάποιος πριν κάποια χρόνια για τις σπουδές του/της; Οι συνεχείς ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας και οι τεράστιες αλλαγές των χαρακτηριστικών της κυπριακής πραγματικότητας, έχουν ωθήσει μεγάλο αριθμο ενηλίκων πίσω στις αίθουσες διδασκαλίας των Πανεπιστημίων.

Όπως και στις προηγούμενες κατηγορίες ατόμων που χρειάζονται τη συμβουλευτική διαδικασία, έτσι και εδώ δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη φιλοσοφία μας. Το επιπλέον στοιχείο των ενηλίκων είναι οι αυξημένες δεξιότητες που έχουν συσσωρεύσει στα χρόνια εργασίας τους και μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες στην τελική απόφαση είτε για κάτι εντελώς νέο είτε για μία επιπλέον εξιδείκευση.

Ποτέ δεν είναι αργά και μία τέτοια αλλαγή στη ζωή του ενήλικα βοηθά τόσο στην αυτοπεποίθηση του/της, όσο και στην επαγγελματική προοπτική και τις ευκαιρίες που θα ανοιχθούν. Εμπειρία που ήδη κατέχει κάποιος και επιπλέον γνώση αποτελούν το συνδιασμό της επιτυχίας!

.

Ψυχομετρικά Εργαλεία


 

Με τον όρο «ψυχομετρικά εργαλεία» αναφερόμαστε σε μία σειρά από tests που αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια του Συμβούλου στην προσπάθεια που κάνει μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία για να εξάγει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον ενδιαφερόμενο. Τα ψυχομετρικά αυτά εργαλεία διαφέρουν μεταξύ τους και υπάρχουν πολυάριθμα στην αγορά.

Στο Plan Career Center έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε τη σειρά HORIZON, που έχει δημιουργηθεί από την έλληνες επιστήμονες στην εταιρεία Orientum με έδρα την Αθήνα. Να σημειωθεί ότι ολα τα εργαλεία αυτά συμπληρώνονται σε υπολογιστή (computer based) και έχουν εξασφαλιστεί όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα χρήσης κάθε ενός test ξεχωριστά από το Plan Career Center.

Σε κάθε συμβουλευόμενο που απευθύνεται κοντά μας, ακολουθούμε τη συμβουλευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας τρία βασικά ψυχομετρικά εργαλεία, (Α) Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, (Β) Προσωπικότητας και (Γ) Κινήτρων /Αξιών. Υπάρχουν διαθέσιμα προς χρήση και σειρά άλλων ψυχομετρικών εργαλείων όπως Τεστ Αυτοαντίληψης – Αυτοεκτίμησης , Τεστ Λήψης Απόφασης, Τεστ Έδρας Ελέγχου, Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης , Τεστ Αυτοαποτελεσματικότητας τα οποία αναλόγως και της περίπτωσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.

Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο αυτών των εργαλείων που εμείς επιλέξαμε να σας προσφέρουμε είναι ότι έχουν προσαρμοστεί και σταθμιστεί στην κυπριακή πραγματικότητα και έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τη σειρά HORIZON CYPRUS!