Αιτήσεις για Εξωτερικό

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και της φιλοσοφίας του γραφείου μας, μπορούμε να αναλάβουμε όλη την έρευνα και τις συμβουλές για σπουδές σε χώρες του εξωτερικού, να μιλήσουμε για τα θετικά και τα αρνητικά, να εντοπίσουμε τα Πανεπιστήμια και το αντικείμενο σπουδών, όμως την αίτηση αυτή καθ’ εαυτή, παραπέμπουμε σε στενούς μας συνεργάτες που εξειδικεύονται σε χώρες όπως:

1. Ηνωμένο Βασίλειο

2. Ολλανδία

3. Ιταλία

4. Τσεχία

5. Ελβετία

6. Βουλγαρία

7. Ισπανία

8. Ιρλανδία

Φόρμα Επικοινωνίας

.