Μαθητές

Επαγγελματική Συμβουλευτική για μαθητές Γ’ Γυμνασίου (14 ετών)

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Η πρώτη σημαντική απόφαση των μαθητών. Ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τις μετέπειτα επιλογές σπουδών. Σε αυτή την ηλικία γνωρίζουμε ότι είναι πολύ νωρίς για να επιλέξει ο μαθητής κατεύθυνση, όμως με τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνεται η απόφαση αυτή, προσπαθούμε να αφήνουμε όσες πιο πολλές πόρτες ανοικτές γίνεται για τους πιο αναποφάσιστους μαθητές.

Τα κριτήρια της επιλογής του Κλάδου για το Λύκειο ή της κατεύθυνσης για την Τεχνική Σχολή ποικίλουν και περίπτωση από περίπτωση διαφέρει. Δεν υπάρχει μία πεπατημένη που ακολουθείται, αλλά αναλόγως των δεδομένων του κάθε μαθητή γίνεται και η όλη συμβουλευτική διαδικασία.

Μέσα από τη συμβουλευτική συνεδρία ο μαθητής και οι γονείς του μπορούν:

  • Να ενημερωθούν με λεπτομέρεια τι τους περιμένει τα επόμενα τρία χρόνια
  • Να ενημερωθούν για ποια μαθήματα θα έχουν ανάλογα με τον κάθε κλάδο
  • Να ενημερωθούν με ακρίβεια ποιες σπουδές μπορεί να ακολουθήσει ο μαθητής ανάλογα με την επιλογή του
  • Να ενημερωθούν για τα δεδομένα των Τεχνικών Σχολών (πλεονεκτήματα έναντι Λυκείου)
  • Να προγραμματιστούν για σπουδές στο εξωτερικό και τι απαιτείται

Φόρμα Επικοινωνίας

.