Μαθητές

Μαθητές Δημοτικού (10-13 ετών)

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Το Κέντρο μας στην προσπάθεια του να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού, έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας ένα νέο προϊόν που απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού ηλικίας 10 με 13 ετών.

Μέσα από τη χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου (test) 4learning το οποίο είναι φιλικό, εύκολο στη χρήση και κατανόηση για τα παιδιά, αλλά και πολύ σημαντικό για τους χρήστες του, απεικονίζει το ή τα επικρατέστερο/α μαθησιακά στυλ του παιδιού. Ουσιαστικά παρουσιάζει την προτίμηση του παιδιού στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται καλύτερα τα μαθήματα του και πως μπορεί να αξιοποιήσει τον ίδιο χρόνο και κόπο με καλύτερα αποτελέσματα.

Ουσιαστικά με την χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οπόιό ο μαθητής αφομοιώνει καλύτερα τις πληροφορίες και αποδίδει καλύτερα στο διάβασμα. Βασισμένο στη Θεωρία του Fleming (2001) για τους 4 τύπους μαθησιακών στυλ βοηθά τους γονείς στο να γνωρίσουν σε ποιο ή ποια στυλ αντιστοιχούν οι προτιμήσεις του παιδιού τους και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις.

Οι 4 μαθησιακοί τύποι είναι:

Α) Οπτικός τύπος
Β) Ακουστικός τύπος
Γ) Αναγνωστικός τύπος
Δ) Κιναισθητικός τύπος

Με την καθοδήγηση μας το παιδί συμπληρώνει το τεστ (το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή) και ο Σύμβουλος παρουσιάζει στην ίδια συνεδρία τα αποτελέσματα στους γονείς και τους τρόπους που θα βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους δυνατότητες.

Σημ. το τεστ απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα.

Φόρμα Επικοινωνίας

.