Αιτήσεις

Αιτήσεις για Ηνωμένο Βασίλειο

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Το Ηνωμένο Βασίλειο μετά και το Brexit μπορεί να μην μας προσφέρει το φοιτητικό δάνειο, όμως πολλά πανεπιστήμια έχουν διατηρήσει τα ίδια δίδακτρα όπως με τους Βρετανούς υπηκόους. Με σπουδές στα τρία χρόνια και με έξοδα διαμονής σε πολλές περιπτώσεις οικονομικότερες από πολλές άλλες πόλεις, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χάνει τη δημοφιλία του ανάμεσα στις επιλογές του Κύπριου φοιτητή. Ελάτε να δούμε τις υφιστάμενες σας επιλογές και να ενημερωθείτε σφαιρικά για το πραγματικό κόστος. 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Διερεύνηση αντικειμένου σπουδών και πληροφόρηση για αυτό
  • Άνοιγμα κωδικών για την αίτηση στην UCAS (φορέας όλων των Βρετανικών Πανεπιστημίων)
  • Συμπλήρωση της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
  • Καθοδήγηση για τη συγγραφή του Personal Statement του μαθητή και επιμέλεια του τελικού κειμένου
  • Βοήθεια και προτάσεις για τα πέντε Πανεπιστήμια που δικαιούται να συμπεριλάβει ο υποψήφιος στην αίτηση του
  • Παρακολούθηση της αίτησης, της αλληλογραφίας και συμπλήρωση επιπλέον στοχείων που θα ζητηθούν από τα Πανεπιστήμια
  • Συμβουλές για το τελευταίο στάδιο της πρώτης επιλογής και της ασφαλούς επιλογής Πανεπιστημίου.

Επιπλέον μέσα από το δίκτυο συνεργατών μας μπορούμε να αναλάβουμε τα σχετικά με τη διαμονή του φοιτητή σε φοιτητικές εστίες, είτε σε αυτές του Πανεπιστημίου είτε σε ιδιωτικό χώρο πλησίον του πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ αντιπροσωπεία ΚΑΝΕΝΟΣ Πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου και ως εκ τούτου δεν λειτουργούμε ως αντιπροσώποι κάποιου Πανεπιστημίου με την υποχρέωση να προωθούμε φοιτητές σε κάποιο εξ αυτών. Αναλόγως προσόντων του μαθητή και των επιθυμιών της οικογενείας για τον τόπο σπουδών γίνονται και οι διάφορες προτάσεις εκ μέρους μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας επικοινωνήστε μαζί μας.