Μαθητές

Επαγγελματική Συμβουλευτική για μαθητές Α’ Λυκείου (15 ετών)

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Οι μαθητές σε αυτή τη φάση καλούνται να λάβουν μία πολύ σημαντική απόφαση, ίσως και πιο σημαντική από την επιλογή του Κλάδου. Είναι το χρονικό πλαίσιο όπου ο μαθητής κρίνει την επιλογή του Κλάδου του και αποφασίζει αν θα συνεχίσει στον ίδιο ή αν θα πρέπει να κάνει μετάβαση σε άλλον κλάδο. Αν τελικά μείνει στην αρχική του επιλογή, πρέπει να επιλέξει το ένα ή τα δύο μαθήματα επιλογής του.

Αυτή η τελευταία επιλογή, είναι καθοριστική για τις επιλογές σπουδών που θα έχει ο μαθητής μέσω Παγκυπρίων και όχι μόνο. Τα μαθήματα που θα επιλέξει θα ορίσουν και την τελική λίστα από την οποία ο μαθητής θα έχει να διαλέξει τη σπουδή του.

Προσέγγιση μας είναι όχι μόνο να επιλέγει ο μαθητής τα μαθήματα που του αρέσουν, αλλά και τα μαθήματα που του είναι χρήσιμα για τον τελικό στόχο. Προσπαθούμε όπου είναι δυνατόν να διευκολύνουμε την καθημερινότητα του μαθητή και να εργαζόμαστε με κριτήριο το να πετύχει τους στόχους του με τον πιο βατό τρόπο χωρίς αχρείαστες επιλογές που επιβαρύνουν το πρόγραμμα του.

Περιληπτικά με τα παιδιά της Α’ Λυκείου εξετάζουμε:

  • Αν χρειάζεται να αλλάξουν Κλάδο
  • Εξετάζουμε και τους δύο νέους κλάδους που δημιουργούνται στη Β Λυκείου (Καλλιτεχνικός και Ξένων Γλωσσών)
  • Ποια μαθήματα θα επιλέξουν για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου αναλόγως του Κλάδου τους
  • Ποιοι συνδυασμοί μαθημάτων οδηγούν στον επιθυμητό στόχο
  • Στρατηγική που μπορεί να ακολουθηθεί και για άλλες χώρες ή σπουδές

Να σημειώσουμε ακόμη μία φορά τη σημασία της επιλογής των μαθημάτων σε αυτή τη φάση στη ζωή των μαθητών για τους μελλοντικούς τους στόχους!

Φόρμα Επικοινωνίας

.