Επαγγελματική Συμβουλευτική για μαθητές Γ’ Λυκείου (17 ετών)


Η τελευταία και ουσιαστικά καθοριστικότερη χρονιά για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Η χρονιά που μπαίνουν στην τελική ευθεία και η ώρα για να θερίσουν τους κόπους τους με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μία απαιτητική χρονιά με πολύ διάβασμα, κόπο και πολλά φροντιστήρια. Είναι επίσης η χρονιά που ΠΡΕΠΕΙ να τεθεί ο τελικός στόχος του μαθητή, η κινητήριος δύναμη που θα τον ωθεί στο διάβασμα, στην τεράστια προσπάθεια και στα αμέτρητα φροντιστήρια των εφτά ημερών την εβδομάδα.

Αυτό που πετυχαίνουμε στην Γ’ Λυκείου είναι να θέσουμε το Plan A, το Plan B και την επιλογή ασφαλείας μας. Μέσα από μία ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΗ και ενδελεχή συμβουλευτική διαδικασία, με μία πρώτη συνάντηση όπου συγκεντρώνει ο Σύμβουλος ένα λεπτομερέστατο ιστορικό, εν συνεχεία χορηγούμε τρία ψυχομετρικά εργαλεία (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Προσωπικότητας, Εργασιακών Αξιών) και στην τρίτη συνάντηση ο Σύμβουλος αφού παρουσιάσει τα αποτελέσματα προχωρά στις προτάσεις του.

Το μόνο συστατικό που αναζητά ο Σύμβουλος είναι η θέληση του μαθητή για επιτυχία. Όλα τα άλλα είναι δουλειά του Συμβούλου.

Η καταλληλότερη περίοδος για έναν τελειόφοιτο να επισκεφθεί τον Σύμβουλο μας είναι ΠΡΙΝ την έναρξη ή την αρχή της Σχολικής Χρονιάς για να μπορέσει να έχει από την νωρίς το κατάλληλο κίνητρο!

Επιβάλλεται όμως κάποια στιγμή στο μέσο της χρονιάς ο τελειόφοιτος μαθητής να επισκεφθεί τον Σύμβουλο μας για να μπορέσει να διερευνήσει και να πληροφορηθεί ορθώς για όσα πρόκειται να επιλέξει ως σπουδές και ως μελλοντικό του επάγγελμα.

Φιλοσοφία μας είναι η ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ!!!