Μαθητές

Επαγγελματική Συμβουλευτική για μαθητές Γ’ Λυκείου (17 ετών)

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Η τελευταία χρονιά μίας μακράς περιόδου που σημαίνει το τέλος της μαθητικής ζωής και την απαρχή της φοιτητικής. Είναι μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές, όπου η οικογένεια του τελειόφοιτου καλείται συντονισμένα να αντιμετωπίσει. Πέραν το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου, υπάρχει ένα πιεστικό πρόγραμμα φροντιστηρίων που η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ακολουθεί σε καθημερινή βάση, ακόμα και σαββατοκύριακα και αργίες.

Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, ο μαθητής πρέπει να έχει τους στόχους του που λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη και κίνητρο για να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Έχουμε δει πολλές φορές μαθητές να μην ανταποκρίνονται γιατί ακριβώς δεν είχαν στόχο σπουδών και είδαμε να συμβαίνει και το αντίστροφο.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές της Γ’ Λυκείου:

– Εντοπίζουμε τον κύριο στόχο και τις εναλλακτικές επιλογές σπουδών

– Συμβουλεύουμε για τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στρατηγική για να πετύχουμε τους στόχους του μαθητή

– Ενημερώνουμε με ακρίβεια για τους πραγματικούς βαθμούς πρόσβασης με αποτέλεσμα ο μαθητής να έχει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους

– Ενδυναμώνουμε την αυτοπεποίθηση του μαθητή μέσα από τις συνεδρίες μας

– Εξετάζουμε τις επιλογές ασφαλείας που υπάρχουν σε περιπτώσεις αποτυχίας στις Παγκύπριες εξετάσεις σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού

– Συμπληρώνουμε τα μηχανογραφικά των Παγκυπρίων εξετάσεων με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό μαθημάτων για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, τόσο για την Κύπρο (Φεβρουάριο – Μάρτιο) όσο και για την Ελλάδα (Ιούλιο)

Η φιλοσοφία μας είναι ότι ο μαθητής πρέπει να έχει τους ΣΤΟΧΟΥΣ του και να ξέρει τι απαιτείται να κάνει για να τους πετύχει!

Φόρμα Επικοινωνίας

.