Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Η εξειδίκευση τις περισσότερες φορές είναι ο παράγοντας που κάνει τη διαφορά στο σημερινο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.  Το πρώτο πτυχίο αποτελεί το εχέγγυο για την παραπέρα πορεία του νέου εργαζομένου και το μεταπτυχιακό είναι αυτό που δίνει την πραγματική ώθηση στην αγορά εργασίας.

Στο Plan Career Center όταν αναφερόμαστε στο «έξυπνο» μεταπτυχιακό, του προσδίδουμε μία σειρά από χαρακτηριστικά που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει το άτομο στην επαγγελματική του πορεία του.

Ένα τέτοιο έξυπνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, μοιράζεται κάποια κοινά στοιχεία με όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως είναι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και η επαγγελματική αποκατάσταση τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιο σύμβουλο ή καποια υπηρεσία να προβλέψει την αγορά εργασίας σε 18 μηνές παρά σε πέντε ή έξι χρόνια όπως είναι η περίοδος του πρώτου πτυχίου.

Όμως πέραν των κοινών χαρακτηριστικών, στο Plan Career Center θα μπορέσουμε μέσα από όλη τη συμβουλευτική διαδικασία να εντοπίσουμε μαζί με τον ενδιαφερόμενο επί μέρους χαρακτηριστικά, δεξιότητες, ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές του αξίες, που θα μας οδηγήσουν στον εντοπισμό των καλύτερων δυνατών επιλογών για το μεταπτυχιακό, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η επιλογή του έξυπνου μεταπτυχιακού και η συμβολή ενός Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρέπει να θεωρείται πιο επιβεβλημένη ακομη και από ότι στο πρώτο πτυχίο. Το μεταπτυχιακό είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά και την εξειδίκευση του ατόμου, γι’ αυτό το λόγο και θα πρέπει να γίνει ενδελεχής μελέτη μεγάλου αριθμού παραγόντων. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιώντας επιπλέον το ευρύ δίκτυο επαγγελματιών  σε διάφορους κλάδους που διατηρούμε για να λαμβάνουμε απόψεις, εισηγήσεις και συμβουλές για το πραγματικό πεδίο της αγοράς εργασίας.

Φόρμα Επικοινωνίας

.