Αιτήσεις για Παγκύπριες Εξετάσεις


.

Η υπηρεσία αυτή έχει προκύψει μετά από αιτήματα γονιών και μαθητών ως συνέπεια των αλλαγών που έχουν γίνει κυρίως στα Επιστημονικά Πεδία για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Πέραν της πολυπλοκότητας των αιτήσεων και της διαδικασίας, προκύπτουν και διαδικαστικά θέματα που χρήζουν προσοχής, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις στην εξίσωση προστίθεται και η στρατηγική του κάθε μαθητή.

Οι αλλαγές αγγίζουν την πρόσβαση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και υπάρχουν σημεία που με τη σωστή καθοδήγηση του Συμβούλου η επιτυχία είναι πολύ πιο πιθανή.

Πέραν της συμπλήρωσης των αιτήσεων για τα Κυπριακά Πανεπιστήμια και τις Στρατιωτικές Σχολές, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη συμβουλευτική και για τις αιτήσεις για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που γίνονται αρχές Ιουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ στις αιτήσεις για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων!!!