Αιτήσεις

Σπουδές στην Τσεχία

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Στα πλαίσια των προσπαθειών μας να προσφέρουμε στους υποψήφιους φοιτητές περισσότερες επιλογές σπουδών πέραν των δημοφιλών προορισμών, αλλά κυρίως στην ανάγκη για να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές σε σχολές υψηλής ζήτησης και περιορισμένων θέσεων, προχωρήσαμε σε σύναψη συνεργασίας με εξωτερική συνεργάτιδα που ειδικεύεται στα θέματα σπουδών στην Τσεχία.

Η κα Αρετή Γρηγορία, η οποία κατάγεται από τη Τσεχία, αποτελεί την πιο σίγουρη επιλογή για να αναλάβει την αίτηση σας για τα Πανεπιστήμια της Τσεχίας. Σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κέντρου μας η ειδικός στα θέματα Τσεχίας μπορεί να:

1. Ενημερώσει για τα προαπαιτούμενα ένταξης στα Τσεχικά Πανεπιστήμια
2. Επιμεληθεί την αίτηση από την αρχή μέχρι το τέλος (διαδικαστικά, παρακολούθηση, μεταφράσεις πιστοποιητικών κτλ)
3. Ενημερώσει αναφορικά με τις εξετάσεις εισαγωγής
4. Προτείνει Πανεπιστήμια αναλόγως του αντικειμένου σπουδών
5. Συμβουλεύσει για θέματα διαμονής και διαβίωσης

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Τσεχία μπορεί να υπάρχει διέξοδος για όσους ενδιαφέρονται για σπουδές σε:

  • Ιατρική
  • Οδοντιατική
  • Κτηνιατρική
  • Φαρμακευτική
  • Φυσικοθεραπεία

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Κέντρο μας.