Υποψήφιοι Φοιτητές (Μαθητές Λυκείου και στρατιώτες)

“Προσανατόλισε το Μέλλον σου!” Επικοινωνήστε μαζί μας !

Οι υποψήφιοι φοιτητές, είτε πρόκειται για τελειόφοιτους μαθητές είτε πρόκειται γενικότερα για άτομα (π.χ. στρατιώτες) που δεν έχουν ξεκινήσει τη φοίτηση τους σε κάποιο Πανεπιστήμιο, μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις υπηρεσίες ενός Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η κατηγορία των υποψηφίων φοιτητών χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες: α) σε όσους δεν έχουν αποφασίσει και β) σε όσους έχουν ήδη αποφασίσει. Και οι δύο υποκατηγορίες μπορούν να κάνουν χρήση της συμβουλευτικής διαδικασίας και να επωφεληθούν στο έπακρον.

Η πρώτη κατηγορία, αυτών δηλαδή που βρίσκονται σε σύγχιση και δεν μπορούν να αποφασίσουν, μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία θα μπορέσουν να εξερευνήσουν τον ίδιο τους τον εαυτο, τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, την προσωπικότητα τους, να αντιληφθούν τις δεξιότητες τους και να διασαφηνίσουν τις επαγγελματικές τους αξίες.

Όλα αυτά είναι δεδομένα απαραίτητα για να μπορέσει κάποιος να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση για ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής του, την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Στη δεύτερη κατηγορία, η χρήση επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι εξ ίσου σημαντική. Μέσα από την ίδια διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος θα μπορέσει είτε να επιβεβαιώσει και έτσι να νιώσει πιο σίγουρος από ποτέ για την επιλογή του, είτε να διερευνήσει τομείς και κλάδους που θα τον ενδιέφεραν αλλά αγνοούσε. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η εσφαλμένη αντίληψη για κάποιο κλάδο σπουδών οδηγούν σε λανθασμένες επιλογές που θα μπορούσαν να προληφθούν εάν γινόταν χρήση της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Στο Plan Career Center μέσα από μία σειρά τριών (3) ή και τεσσάρων (4) συναντήσεων εάν αυτό είναι αναγκαίο, ο ενδιαφερόμενος θα μπορέσει να λάβει την καλύτερη δυνατή ακαδημαϊκή απόφαση.

1η Συνάντηση: Λήψη λεπτομερούς ιστορικού και στοιχείων που θα βοηθήσουν τον Σύμβουλο να αντιληφθεί την πραγματικότητα του ενδιαφερομένου.

2η Συνάντηση: Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ενδιαφερόντων, ενός ερωτηματολογίου προσωπικότητας και ενός ερωτηματολογίου κινήτρων και αξιών. Τα ψυχομετρικά αυτά εργαλεία ανήκουν στη σειρά Horizon και είναι πλήρως σταθμισμένα στην κυπριακή πραγματικότητα (HORIZON CYPRUS).

3η Συνάντηση: Ανάλυση αποτελεσμάτων και παρουσίαση εκ μέρους του Συμβούλου των ακαδημαϊκων επιλογών του ενδιαφερομένου. Παράλληλα, θα γίνει επιπλέον παρουσίαση τόσο των επιλογών που υπάρχουν για τα δημόσια Πανεπιστήμια σε Κύπρο και Ελλάδα, όσο και των επιλογών που υπάρχουν στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κύπρο. Μελετώντας τις επιλογές και δίνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτές, ο ενδιαφερόμενος θα έχει ενώπιον του όλα τα στοιχεία για να λάβει την απόφαση του.

4η Συνάντηση: Εάν κριθεί αναγκαίο για περαιτέρω διερεύνηση, θα πραγματοποιηθεί επιπλέον συνάντηση για την τελική λήψη απόφασης.

Μέριμνα μας είναι ο συμβουλευόμενος να κατανοήσει τον κλάδο σπουδών που θα ακολουθήσει και να έχει ενώπιον του όλες τις παραμέτρους και πληροφορίεςΝα γνωρίζει με ακρίβεια τι είναι αυτό που θα σπουδάσει, ποιες επιλογές θα έχει στο μέλλον για μεταπτυχιακές σπουδές, ποιες επιλογές για επαγγελματική αποκατάσταση και ποιες θυσίες θα κληθεί να κάνει για πετύχει τους στόχους αυτούς.

Φόρμα Επικοινωνίας

.